พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 มิถุนายน 2559 :: 08:06:33 am 191362

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมผู้ประกอบการ ยกระดับร้านอาหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร

สัตหีบ – วันที่ 21 มิ.ย.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน์ มาบรรยายทางวิชาการ และฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินตามมาตรฐานกรมอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 80 คน ได้รับฟัง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต อาหารที่ถูกสุขลักษณะมีความสำคัญที่ทำให้สุขภาพดีไม่เจ็บป่วย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี การที่ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการอาหารเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย ต้องมีความรู้ และตระหนักในเรื่องการประกอบอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร

 

03 04

 

เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ได้นำความรู้ไปพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ ให้ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ส่งผลต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com