พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มิถุนายน 2559 :: 08:06:59 am 190432

นักเรียนสิงห์สมุทร ฟังบรรยายธรรม ขัดเกลาจิตใจ ใช้หลักธรรม นำชีวิต

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพและกระบวนการคิดในวัยรุ่น ชุมชนเตยงาม ประจำปี 2559 ยึดหลักธรรมนำชีวิต ตอน “ธรรมะสู่ดวงใจ เปิดใจใส่ธรรม นำสู่โรงเรียน”

สัตหีบ – วันที่ 3 มิ.ย.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพและกระบวนการคิดในวัยรุ่น ชุมชนเตยงาม ประจำปี 2559 ยึดหลักธรรมนำชีวิต ตอน “ธรรมะสู่ดวงใจ เปิดใจใส่ธรรม นำสู่โรงเรียน” ในความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผอ.โรงเรียนสิงห์สมุทร นำคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ในการนี้ พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปญญาเมธี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ในฐานะ พระธรรมวิทยากร ฝ่ายฝึกอบรมส่วนธรรมนิเทศ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักธรรม 4 หัวข้อ ประกอบด้วย เรื่อง กฎแห่งกรรมกับการทำความดี ,เรื่อง เปิดใจใส่ธรรม นำทางชีวิต ,เรื่อง รักแท้ต้องดูแลได้ อธิษฐานจิตเพื่อชีวิตที่งดงาม ,เรื่อง สร้างพลังความคิด สร้างจิตอาสา คุณค่าพลังน้ำใจ และเรื่อง เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน ทั้งนี้หัวข้อการบรรยาย ล้วนเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น

 

03 04

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤต เรื่อง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม ที่มีการเรียนแบบวัฒนธรรมการบริโภค และวัตถุนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ที่ยังขาดวุฒิภาวะ และขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง อันมีความเสี่ยงในหลายด้าน อาทิ เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทำแท้ง การคลอดบุตรแล้วนำไปทิ้ง เสี่ยงต่อการติดสารเสพติด และการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย ล้วนส่งผลต่อการต้องออกจากสถานศึกษากลางครันทั้งสิ้น อันส่งผลเชิงลบต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต

 

ด้วยเหตุนี้ ชุมชนเตยงาม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และโรงเรียนสิงห์สมุทร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน และเยาวชนของชาติ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม อันจะเป็นประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการใช้ หลักธรรม นำชีวิต สู่ประตูแห่งความสุขต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com