พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 มิถุนายน 2559 :: 10:06:13 am 191766

นำนักเรียนอาชีวะ 6 สถาบัน เข้าค่ายละลายพฤติกรรม

รร.ชุมพลฯ รับนักเรียนอาชีวะ 6 สถาบัน เข้าค่ายละลายพฤติกรรม ปลูกฝังระเบียบวินัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท

สัตหีบ – วันที่ 27 มิ.ย.59 ด.ร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ 3 เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และทักษะชีวิตแก่นักเรียนอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมี น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบการปกครองบังคับบัญชา ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

ด.ร.ชาญเวช กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการนำร่องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่หวังจะแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ โดยการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกองทัพเรือ จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีพฤติกรรมอังพึงประสงค์ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยการฝึกอบรมปรับทัศนคติและวิธีปฏิบัติของนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีค่านิยมต่อการเรียนสายวิชาชีพ ให้มีความภาคภูมิใจ เพราะกำลังคนด้านอาชีวะถือเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 

และกล่าวว่า ด้วยการฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังระเบียบวินัย ความสมานสามัคคี เสริมสร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และยกระดับคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษาให้สังคมยอมรับ ซึ่งจะดำเนินการใน 4 ขั้นตอน คือ การปรับทัศนคติและสลายพฤติกรรม การปลูกฝังระเบียบวินัยและความรู้รักสามัคคี การฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และจิตอาสา และการเสริมสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ

 

05 06

 

ทั้งนี้ ในกิจกรรมมีนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 145 คน จาก 6 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 10 ก.ค.59 รวมทั้งสิ้น 14 วัน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com