พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มิถุนายน 2559 :: 07:06:52 am 191805

ป.ป.ส.เลือกพัทยาถกตัวแทน 10 ปท.อาเซียนด้านยาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส.เลือกพัทยาถกตัวแทน 10 ประเทศประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 2/2559 เตรียมเสนอรายงานสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียนต่อที่ประชุม ASOD ครั้งที่ 37

พัทยา – 28 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมนภาลัยคอนแวนชั่นฮอล โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายณรงค์ รัตนานุกุล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 นี้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นฐานข้อมูล และสถิติทางวิชาการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศอาเซียนให้แก่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียน

 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 2/2559 ดังกล่าวจะมีคณะอาจารย์ และทีมนักวิชาการจากเครือข่ายวิชาการสารเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลวิชาการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะได้นำข้อมูลเสนอรายงานต่อที่ประชุมรับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนสิงหาคม 2599 ที่จะถึงนี้ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไปด้วย

 

นายณรงค์ รัตนานุกุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสำคัญเพียงแค่การร่วมมือในการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และสกัดกั้นยาเสพติดเพียงอย่างเดียว แต่เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านวิชาการ การจัดทำรายงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวางแผนจัดทำรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของอาเซียน ซึ่งการจัดทำรายงานสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจำปี 2558

 

และถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำรายงานขึ้นระดับภูมิภาคร่วมกัน ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายาม และความตั้งใจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการบรรลุเป้าหมายการเป็นเขตปลอดยาเสพติด และในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ จะได้นำเสนอรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของอาเซียน ประจำปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มแข็ง และต่อเนื่องต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com