พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มิถุนายน 2559 :: 07:06:15 am 190314

ผบ.ทร.ตรวจพลสวนสนาม ปิดฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนจ่าใหม่

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจพลสวนสนามทางบก และสวนสนามทางเรือ ปิดฝึกภาคสาธารณศึกษาของนักเรียนจ่าใหม่ ประจำปี 2559 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

สัตหีบ – 1 มิ.ย.59 พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษานักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานสวนสนามหน้ากองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ตรวจพลสวนสนามทางบก และสวนสนามทางเรือของนักเรียนจ่าใหม่ โดยมี พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ

 

03 04

 

พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ กล่าวว่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าให้มีความรู้พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพทหารเรือ รวมทั้งมีจิตสำนึกความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม ปัจจุบัน มี น.อ.วิรัตน์ สมจิตร เป็นผู้บังคับการฯ ได้ดำเนินการฝึกภาคสาธารณศึกษานักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้ให้ความสำคัญต่อสถานศึกษาในขั้นพื้นฐานของกองทัพเรือเป็นหลัก มีระยะเวลาการฝึก 30 วัน ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-1 เม.ย.59 มีผู้เข้ารับการฝึก และสำเร็จหลักสูตร 919 นาย ซึ่งภายหลังจากพิธีปิดจะทำการส่งตัวนักเรียนจ่าใหม่ เข้ารับการศึกษาต่อตามสายวิทยาการต่างๆ แยกเป็น กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 91 นาย โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 80 นาย โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน 170 นาย โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 45 นาย ส่วนอีก 533 นาย จะศึกษาต่อยังสถาบันแห่งนี้

 

สำหรับความเป็นมาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นับจากวิกฤตการณ์ รศ.112 กรณีพิพาทระหว่างราชอาณาจักรสยาม (ไทย) กับฝรั่งเศส วิกฤตการณ์ที่ไทยถูกกองเรือฝรั่งเศสรุกราน เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2436 นอกจานี้ ไทยยังจำต้องยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และนำไปสู่การสูญเสียดินแดนไทยในเขมร และลาว ด้วยเหตุนี้ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือองค์บิดาของทหารเรือไทย ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานปรับปรุงกิจการทหารเรือมาตั้งแต่ปี 2438 (ร.ศ.114) โดยเริ่มจากการก่อตั้งโรงเรียนนายสิบทหารเรือ ในการนี้ได้สร้างให้คนไทยมีความสามารถในการทหารเรือ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และชื่อมาอย่างต่อเนื่อง

 

05 06

 

จนวันที่ 29 เม.ย.2472 ได้มีคำสั่งกระทรวงทหารเรือ ที่ 38/01258 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ” เพื่อให้เหมาะสมต่อหน้าที่ และให้ถือเอาวันที่ 29 เมษายน 2472 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนชุมพลทหารเรืออย่างเป็นทางการ ขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าให้แก่กองทัพเรือ ภายใต้สมญานามที่ว่า “เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ”

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com