พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มิถุนายน 2559 :: 08:06:47 am 191498

อบจ.ชลบุรี มอบวัสดุเวชภัณฑ์ สารเคมีป้องกันภัยไข้เลือดออก

อบจ.ชลบุรี ห่วงใยประชาชน มอบวัสดุเวชภัณฑ์ สารเคมีป้องกันภัยไข้เลือดออก

สัตหีบ – วันที่ 23 มิ.ย.59 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายเรวัติ ผลลูกอินทร์ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 พร้อมมอบชุดเวชภัณฑ์ สารเคมีทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ดร.สถิระ เผือกประพันธ์ ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. เขต อ.สัตหีบ ประธานชมรม อสม. และสมาชิก อสม. จำนวน 200 คน ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายเรวัติ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจังชลบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้เตรียมการเฝ้าระวัง ให้การสนับสนุนงบประมาณ เวชภัณฑ์ สารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องรับตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพดี มีสุขภาพแข็งแรง สร้างทีมงานสุขภาพเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผล และดูแลชุมชนของตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

03 04

 

และกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจังชลบุรี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งวัสดุเวชภัณฑ์ สารเคมี ที่ได้รับการสนับสนุนกลับไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานสร้างสุขภาพ ตลอดจนป้องกัน ควบคุมโรคต่าง ๆ ให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com