พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 มิถุนายน 2559 :: 08:06:07 am 191332

“ปลัดชนัฐพงศ์” วาง 4 นโยบายการทำงานให้ข้าราชการพัทยา

“ปลัดชนัฐพงศ์” ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา มอบนโยบายการทำงานให้ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา เน้น 4 เรื่องหลัก คือ สามัคคีกลมเกลียว การมีระเบียบวินัย การใฝ่หาความรู้ และการมีคุณธรรมในการทำงาน

พัทยา – วันที่ 20 มิ.ย.59 นายทรงวุฒิ จันทร์ผ่องศรี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี กล่าวในการประชุมการมอบนโยบายของ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา แก่ข้าราชการในสังกัดเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าสำหรับการดำรงตำแหน่งของปลัดเมืองพัทยานั้นเป็นไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85 ที่ให้ปลัดเมืองพัทยา ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองพัทยาหลังจากหมดวาระอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นรูปแบบการปกครองแบบพิเศษเหมือน กทม.โดยในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้น มีประกาศมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานทำการสรรหาด้วยการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการประจำตั้งแต่ระดับซี 8 ขึ้นไป หรือผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนที่รัฐรับรองเพื่อมาทำหน้าที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 12 ตำแหน่งหรือกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเดิมที่มีอยู่จำนวน 24 คน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังการหมดวาระและประกาศอย่างเป็นทางการใน 3 วันหลังการสรรหา

 

สำหรับในส่วนของคณะกรรมการสรรหานั้น จะมีคณะกรรมการที่รวมเอาหน่วยงานที่มีความสำคัญ อย่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน.เข้ามาร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และได้บุคลากรที่มีความตั้งใจ สุจริต มีความรู้ ความสามารถจริง จากการกลั่นกรองที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี

 

โดยมีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการ โดยปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาชุดนี้ได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางไปแล้ว 1 ครั้ง และกำลังจะมีการนัดประชุมเพื่อสรุปอีกครั้งในเร็ววันนี้ ทั้งนี้คงจะมีการสรรหาแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคมศกนี้ จากนั้นจึงจะดำเนินการเปิดประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อทำการเลือกตั้งประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการพิจารณาตามสมัยประชุมอย่างเป็นทาง การต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com