พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 กรกฏาคม 2559 :: 06:07:03 am 191988

กรมสรรพาวุธทหารเรือ ทำบุญครบรอบ 108 ปี แห่งการก่อตั้ง

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในสังกัด ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 108

สัตหีบ – วันที่ 1 ก.ค.59 พล.ร.ท.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในสังกัด ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 108 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากเทพประสาท จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และอดีตผู้บังคับบัญชาที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ อดีตผู้บังคับบัญชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมในพิธี ณ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

พล.ร.ท.ธานินทร์ กล่าวว่า กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีภารกิจหน้าที่หลักในการอำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการในด้านการซ่อมแซม สร้างเครื่องสรรพาวุธ การส่งกำลังพัสดุสายสรรพาวุธ การถอดทำลายวัตถุระเบิด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการสรรพาวุธ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการสรรพาวุธ และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้กำหนดแนวทางการบริหารงานโดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพเรือ เน้นการใช้ศักยภาพประกอบกับความรู้ความสามารถองค์บุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการศึกษารูปแบบ การบริหารจัดการของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในการพัฒนากรมสรรพาวุธทหารเรือ รวมทั้งวิจัย ศึกษา และสร้างอะไหล่ สำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นใช้เองทดแทนการจัดหาจากต่างประเทศ

 

05 06

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com