พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 กรกฎาคม 2559 :: 06:07:12 am 192330

กองเรือยุทธการ จัดนิทรรศการการจัดการความรู้

กองเรือยุทธการ จัดนิทรรศการการจัดการความรู้ มุ่งพัฒนางานแบบมืออาชีพ

สัตหีบ – วันที่ 6 ก.ค.59 พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้ พล.ร.ท.ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร รองผู้บัญชาการฯ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ และกิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัลการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ โดยมี พล.ร.ต.สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย หัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ คณะกรรมการ และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมกองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

พล.ร.ต.สุชา กล่าวว่า การจัดการความรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.ค.59 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวด ซึ่งในปีนี้ หน่วยต่าง ๆ ในกองเรือยุทธการ ได้นำผลงานการจัดการความรู้มาจัดแสดงรวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ผลงาน และยังได้รับเกียรติจากบริษัทเอกชน จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท มาร์ซัน จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ที่ได้กรุณานำผลงานของบริษัทมาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

 

03 04

 

พล.ร.ท.ฐานันดร์ กล่าวว่า ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นกองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานของกำลังพลตามพันธกิจของหน่วย นอกจากนี้ นโยบายกองทัพเรือด้านการกำลังพลข้อ 5 ในเรื่องของการจัดการความรู้ กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงาน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วย เพื่อยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติงานและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ในการนี้ กองเรือยุทธการในฐานะหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องดำเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

และกล่าวว่า กองเรือยุทธการ ต้องขอบคุณคณะทำงาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดการความรู้จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีการนำองค์ความรู้ที่ได้คัดสรรจัดทำขึ้นมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดวงจรแห่งการเรียนรู้ขึ้นภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุก ๆ หน่วยจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อที่จะพัฒนากองเรือยุทธการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com