พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กรกฎาคม 2559 :: 09:07:45 am 192841

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ นำผู้นำ 3 ศาสนา ร่วมเสวนาแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด โดยมี ผู้นำศาสนา 3 ศาสนา และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ร่วมเปิดโครงการฯ ณ มัสยิด อัลฮูดา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 14 ก.ค.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มอบหมายให้ นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย นายชวัฒน์ เทพทัพ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชำนาญการ ร.ท.ประวิตร จัทรศรีคำ ประธานชุมชนคลองกานดา ผู้นำศาสนา 3 ศาสนา และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ร่วมเปิดโครงการฯ ณ มัสยิด อัลฮูดา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายศุภชัย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในปัจจุบัน และได้ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนทั้งในระดับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การเสริมสร้างพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และช่วยกันสร้างชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง

 

03 04

 

และกล่าวว่า ชุมชนคลองกานดา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยได้เชิญพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกัน ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งได้จัดเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของศาสนากับปัญหายาเสพติด” เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกัน เกิดความรัก ความสามัคคี ขึ้นในชุมชนต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com