พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 กรกฎาคม 2559 :: 06:07:56 am 191948

ทหารใหม่ทัพเรือกว่า 4 พันนาย สวนสนามปิดภาคการฝึกสาธารณศึกษา

ทหารใหม่ทัพเรือกว่า 4 พันนาย สวนสนามปิดภาคการฝึกสาธารณศึกษา อย่างเข้มแข็งองอาจ

สัตหีบ – วันที่ 30 มิ.ย.59 ที่สนามฝึกความเป็นเลิศ กองบังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนาม ปิดการฝึกหลักสูตรภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2559 โดยมี น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ท่ามกลางความเนื่องแน่น หมู่ญาติพี่น้องเหล่าทหารที่จบหลักสูตร มาเฝ้ารอชมความองอาจในการทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทย

 

03 04

 

น.อ.สมาน กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่ เป็นหน่วยฝึกหลักสูตรภาคสาธารณศึกษา ให้แก่นักเรียนพลกองประจำการรุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 จำนวน 4,082 นาย โดยดำเนินการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตทหาร เรียนรู้ถึงวิธีการดำรงตน และการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจน ได้แสดงออกถึงความอดทนทางร่างกาย และจิตใจ โดยมีการฝึกหัดศึกษาในวิชาการเรือ การอาวุธ กองป้องกันความเสียหาย ข้อบังคับสังคม และมนุษยศาสตร์ ทหารราบ พลศึกษา และการอบรมความรู้ที่ทันสมัยทั่วไป

 

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กล่าวว่า ทหารใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นสรรพกำลังในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ให้คงความเป็นเอกราช ซึ่งการฝึกจะสร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้เป็นชายชาติทหารที่เข้มแข็ง อดทน มีวินัย กล้าหาญ และเป็นผู้เสียสละ ที่สำคัญที่สุดคือ พร้อมที่จะสละชีพเป็นชาติพลี จึงขอให้ทหารใหม่ทุกนายนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายของกองทัพเรือ

 

05 06

 

ในการนี้ นักเรียนพลกองประจำการทั้ง 4,082 นาย ได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนอย่างกึกก้อง ความว่า “ จะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ อยู่ในศีลธรรมของศาสนา พร้อมจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จะเคารพและรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท พร้อมที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไป ”

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com