พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 กรกฎาคม 2559 :: 07:07:10 am 192003

นอภ.บางละมุงแจงวิธีดำเนินการลงประชามติทำเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป

นายอำเภอบางละมุงแจงวิธีดำเนินการลงประชามติทำเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป ตรวจสอบรายชื่อถือบัตรประจำตัวประชาชนเข้าคูหาใกล้บ้าน ลง “รับ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ ทุกเสียงถือเป็นกรอบกำหนดการบริหารประเทศ

พัทยา – วันที่ 1 ก.ค.59 นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ออกมาชี้แจงว่าเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงในการจัดทำ “ประชามติ” ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่างนี้คณะวิทยากรระดับหมู่บ้าน ชุมชน หรือเรียกกันง่าย ๆว่า ครู ค. อยู่ในระหว่างการดำเนินการออกไปเผยแพร่ ถึงเนื้อหาสาระสำคัญของบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศในการที่จะกำหนดแนวทางในการบริหารประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในอนาคต

 

ในส่วนของพี่น้องประชาชน ขอให้ความร่วมมือในการพบปะกับวิทยากรระดับหมู่บ้าน หรือครู ค. เพื่อนำเอาไปประกอบการพิจารณาลงประชามติ ทั้งนี้เมื่อการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติแล้วเสร็จ จะมีการส่งไปที่หน่วยออกเสียงลงประชามติทุกหน่วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบว่าตัวเองมีชื่อหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปขอให้ไปตรวจสอบเพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองมีชื่อหรือไม่ ถ้าไม่มีชื่อจะได้มาขอเพิ่มชื่อ

 

สำหรับวันออกเสียงลงประชามติให้ผู้มีสิทธิ์นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรทางราชการอื่น ๆ ไปแสดง ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่ไม่คิดจะเดินทางไปใช้สิทธิในเขตจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาก็ขอให้มาลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัด ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งของ จ.ชลบุรี

 

และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดนั้นต้องเดินทางไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีแห่งเดียวเท่านั้นโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ส่วนประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี อยู่แล้วก็เหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่าน ๆ มา คือไปใช้สิทธิ ณ หน่วยออกเสียงใกล้บ้านเหมือนเดิม

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com