พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กรกฎาคม 2559 :: 08:07:34 am 192525

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาชีวศึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา

สัตหีบ – 8 ก.ค.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และเยี่ยมชมสถานที่การฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ 3 โดยมี พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วย พล.ร.ต.สานนท์ ผะเอม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูฝึก และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในนามฝ่ายจัดการอบรมโครงการได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินโครงการว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการอาชีวศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคน ตอบสนองความต้องการของประเทศ และภาคเอกชน ซึ่งมีความต้องการกำลังคนสายอาชีพจำนวนมาก และยังผลิตไม่ได้เพียงพอ จึงต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น

 

โดยปัจจุบันปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาคือ การทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาบางกลุ่ม กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการโดยมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทดังกล่าว จนทำให้ปัญหาเบาบางลงได้มาก โดยเฉพาะในช่วงของรัฐบาล คสช.นี้

 

03 04

 

โครงการนี้จึงได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 43 วิทยาลัย เป็นของรัฐ 23 แห่ง ของเอกชน 20 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 786 คน ได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีกองทัพเรือรับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 

การฝึกอบรมครั้งนี้ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ เกิดความรักสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน ควบคู่กับการพัฒนาความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบจากกิจกรรมที่สนุกสนาน และท้าทาย การใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างชัดเจน สืบเนื่องมาจากที่กองทัพเรือได้ออกแบบหลักสูตร และจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดครูฝึกที่เชี่ยวชาญ ประกอบกับความพร้อม และความมุ่งมั่นของนักศึกษาทุกคน ทำให้ทั้งครูฝึก นักศึกษา ผู้ปกครอง และครูอาจารย์มีความพึ่งพอใจอย่างยิ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com