พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 กรกฎาคม 2559 :: 07:07:04 am 192219

อนุกรรมการจัดระเบียบ จยย.ประกาศใช้ กม.เอาจริง จยย.รับจ้างเถื่อน 1 ตค.นี้

คณะอนุกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ประกาศลั่น 1 ตุลาคมนี้ ใช้กฎหมายเข้มควบคุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างเคร่งครัด พบเป็นจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อน ทั้ง จับ ปรับ ถอด และยุบวิน

พัทยา – วันที่ 5 ก.ค.59 นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำท้องที่อำเภอบางละมุง ณ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบนโยบายในการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ

 

โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงว่า จากการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน มีผู้ขับขี่เปลี่ยนประเภทรถจักรยานยนต์ เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะเรียบร้อย และมีบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ รวมทั้งรับเสื้อวินไปสวมใส่แล้ว จำนวน 5,689 คน และยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ยังดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ไม่แล้วเสร็จ

 

นอกจากนั้น จากการตรวจสอบวิน และเรื่องร้องเรียนพบว่า ยังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ตกหล่น ไม่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในช่วงดังกล่าวอีก 1,385 คน จึงทำให้ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

 

03 04

 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่ตกหล่นสามารถดำเนินการตามขั้นตอน และประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง จึงมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ตกหล่น ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ตกหล่นผ่านการพิจารณา พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 และได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้ 3 ขั้น คือ ให้หัวหน้าวิน และลูกวินอีก 2 คน ลงบันทึกให้การรับรองผู้ตกหล่นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

 

จากนั้นให้ผู้ตกหล่นไปยื่นขอทะเบียนป้ายเหลือง ด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนจะนำหลักฐานไปยื่นขอรับเสื้อวินภายในเดือนกันยายน 2559 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างเคร่งครัด หากพบเป็นจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อน จับ ปรับ ถอด และยุบวินที่สังกัดอย่างเด็ดขาด

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com