พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 กรกฎาคม 2559 :: 08:07:14 am 192702

อ.บางละมุง จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน

อำเภอบางละมุงจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

พัทยา – วันที่ 12 ก.ค.59 ที่ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีเรืออากาศโท ภรศิษฐ์ จิตรามวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง นำเยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

03 04

 

เรืออากาศโท ภรศิษฐ์ จิตรามวงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ดังนั้นอำเภอบางละมุง จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้งภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างเครือข่าย พัฒนาเยาวชนให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขยาเสพติดอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com