พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 กรกฎาคม 2559 :: 09:07:22 am 193419

อ.บางละมุง เตรียมตั้งศูนย์รักษาความสงบในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

อำเภอบางละมุงเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รักษาความสงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

พัทยา – วันที่ 25 ก.ค.59 ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอบางละมุง เพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงคัดค้าน หรือการก่อความไม่สงบเรียบร้อย อันเนื่องมาจากการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ห้วงระหว่างก่อนวันออกเสียงประชามติ วันออกเสียงประชามติ และหลังวันออกเสียงประชามติ อำเภอบางละมุงจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เฉพาะกิจ) ประจำปี 2559 ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

 

สำหรับพื้นที่อำเภอบางละมุง มีจำนวนหน่วยออกเสียง 231 หน่วย มีผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 209,288 คน จากประชากร 3.6 แสนคน อย่างไรก็ตามผลจากการมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติในครั้งนี้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะใช้เป็นตัวชี้วัดในการที่จะสนับสนุนเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะใช้เปอร์เซ็นต์ในการใช้สิทธิออกเสียงเป็นตัวชี้วัดในการให้คะแนนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ด้วย

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com