พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 กรกฏาคม 2559 :: 06:07:44 am 193245

เกษตรกรพื้นที่สัตหีบ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตรกรพื้นที่สัตหีบ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สัตหีบ – วันที่ 22 ก.ค.59 ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ (รักษาการณ์นายอำเภอสัตหีบ) เป็นประธานเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมโชว์การขับรถไถปรับหน้าดินที่เอาไว้ปลูกต้นมันสำปะหลังให้ประชาชนได้ดู สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก โดยมี คณะเกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ เกษตรอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

นางนิษฐาเพ็ญ กล่าวว่า ตามที่นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุกอำเภอ ทั่วประเทศ จำนวน 882 ศูนย์ ซึ่งสอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ Zoning ประกอบกับการเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคการเกษตรของไทยที่จะเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเผยแพร่เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ สร้างความตระหนักของเกษตรกรให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งกระตุ้นเกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

05 06

 

ว่าที่พันตรี ชาติชาย กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าการดำเนินการจัดงานในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมความพร้อมของตนเองในช่วงเริ่มต้นฤดูการผลิตโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า มีฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรได้เรียนรู้และนำสิ่งที่ดีไปปรับใช้ในไร่นา ก็จะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งผลิตสินค้าเกษตรกรที่มีคุณภาพ และจำหน่ายสู่ตลาดได้ราคาที่เหมาะสม เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com