พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 สิงหาคม 2559 :: 14:08:39 pm 193803

กรมบังคับคดีชลบุรี เชิญร่วมงานสัมมนา “กฎหมายฟื้นฟู SMEs”

กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคาร SME เตรียมจัดงานสัมมนากฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี นำโดยนายศรันย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับจังหวัดชลบุรี และนายณัฏฐกัลย์ ละเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคาร SME เตรียมจัดงานสัมมนากฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ตามร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 หมวด 3/2 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรา 90/91 ถึงมาตรา 90/128 แห่งระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้โดยไม่ต้องถูกบังคับคดียึดทรัพย์ หรือหยุดดำเนินกิจการ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา มีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ นิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท หรือกรณีหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัด ต้องมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลพร้อมแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป (pre Package) ที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าหนี้แล้ว

 

3 4

 

กฎหมายดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เป็นอย่างมาก ทั้งในจังหวัดชลบุรีเอง ที่มีธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเสริมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ

 

กรมบังคับฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ประกอบ SMEs และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 ตัวอย่างใบสมัครเข้าร่วม “สัมมนากฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs”

IMG_20160802_0002

กำหนดการ “สัมมนากฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs”

IMG_20160802_0003

สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียน สำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี โทร.038-455-933 ถึง 5
– สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา โทร.038-251-758 ถึง 9

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com