พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 สิงหาคม 2559 :: 08:08:23 am 195476

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ปิดการอบรมผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนจุกเสม็ด ณ หอประชุมกองบังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 30 ส.ค.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกฯ เป็นประธานปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนจุกเสม็ด โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ รองผู้บังคับการศูนย์การฝึก น.ท.ไพฑูรย์ บุญแช่ม ประธานกรรมการชุมชนจุกเสม็ด และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมปิดโครงการ ณ หอประชุมกองบังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์งบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 30 วัน ตั้งแต่วันวันที่ 1 – 30 ส.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และมีทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งการตระหนักถึงโทษของยาเสพติดนั้น บัดนี้การดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

 

นายประสงค์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ได้รับความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด อันมีผลโดยตรงต่อผู้เสพ ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ที่สลับซับซ้อน และขยายลุกลามเป็นบริเวณกว้างขึ้นเรื่อยๆ นับได้ว่าเป็นการบั่นทอนความมั่นคงที่ร้ายแรงของชาติอีกรูปแบบหนึ่ง การแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการ ในการหยุดและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีสติ

 

พร้อมกล่าวว่า ทางเทศบาลฯ หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างเข้มแข็งด้วยจิตใจที่มั่นคง และยึดมั่นที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีก

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com