พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 สิงหาคม 2559 :: 09:08:37 am 194314

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ลงนามถวายพระพร เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 10 ส.ค.59 ที่หน้าเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม อสม. อพปร. และผู้สูงอายุ ร่วมกระทำพิธีลงนามถวายพระพร และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คู่ขวัญขององค์ประมุขของปวงชนชาวไทย ที่ทรงอุทิศพระวรกาย สละเวลาเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และในฐานะที่ทรงเป็นแม่ตัวอย่าง ในการนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบ้านเมือง และปรากฏเป็นโครงการมากมายอันทรงคุณประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย

 

03 04

 

เทศบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ผู้ทรงเสียสละ และทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิการชาวไทย และประเทศชาติอย่างอเนกประการ อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่พสกนิการล้วนมีต่อพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com