พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 สิงหาคม 2559 :: 07:08:28 am 195200

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมสุขภาวะทางเพศสภาเด็กและเยาวชน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมสุขภาวะทางเพศสภาเด็กและเยาวชน ลดช่องว่างปัญหาสังคม

สัตหีบ – วันที่ 25 ส.ค.59 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน ในหัวข้อเรื่อง สร้างเสริมความรู้สุขภาวะทางเพศ โดยมี รองนายกฯ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองราชการ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ร่วมเปิดโครงการและรับฟังบรรยาย โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน์

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม โดยตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเกิดปัญหาสังคม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

 

เทศบาลฯ จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน ประสานกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาเยาวชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ให้มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดระบบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com