พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 สิงหาคม 2559 :: 07:08:09 am 195245

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อบรมเยาวชน ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของการแสดงออกซึ่งความรักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

สัตหีบ – วันที่ 26 ส.ค.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของการแสดงออกซึ่งความรักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยรับเกียรติวิทยากร ผู้ชำนาญการ จากโรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคันธมาทน์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 550 คน ณ ห้องประชุม55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นางพิมลพร คดีธรรม หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 ในนามผู้จัดการอบรม กล่าวว่า จากการสำรวจวัยรุ่นไทยทั่วประเทศ พบว่าค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบันแสดงออกซึ่งความรักด้วยการมีเพศสัมพันธ์ และจากข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 16 ปี ในปี 2558 พบว่าวัยรุ่นหญิงร้อยละ 41.7 และวัยรุ่นชายร้อยละ 54.5 เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว จากข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนหรือบ่งชี้ว่านักเรียนวัยรุ่นหรือเยาวชน กำลังเผชิญอยู่กับความเสี่ยง ทั้งเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 

03 04

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การพลิกวิกฤติการณ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อผลักดันให้เยาวชนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ หรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญภาวะที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ สร้างความตระหนักรู้ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเด็กและเยาวชน ดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่อาจจะนำไปสู่ประสบการณ์ที่ยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้สามารถตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดหลักสูตรเพศศึกษาให้ความรู้ ตลอดจนการปฏิเสธที่จะมีเพสสัมพันธ์

 

พร้อมกล่าวว่า ขอให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ ได้ทำความเข้าใจการอบรมทักษะชีวิต เพื่อที่จะนำไปใช้อย่างจริงจัง และให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาและตัวนักเรียนสืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com