พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 สิงหาคม 2559 :: 11:08:31 am 194721

ททท.แถลงทิศทางส่งเสริมตลาดปี 60

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กำหนดจัดงาน “แถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2560” พร้อมแถลงนโยบายส่งเสริมการทำตลาดท่องเที่ยวในปี 60 โดยมีตัวแทนจากเมืองพัทยา องค์กรภาคธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบ การภาคธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมคับคั่ง

พัทยา – วันที่ 18 ส.ค.59 นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับทิศทางการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในปี 60 จะมุ่งเน้นการท่องเที่ยวแบบ “วิถีไทย” ผ่านการสร้างประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยด้านการตลาดในประเทศจะปรับแผนตลาดกระตุ้นให้คนไทยเดินทางมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นประมาณการราว 9.5 แสนล้านบาท

 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำแผนการท่องเที่ยวยุค 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนฐานนวัตกรรม เน้นทำการตลาดสมัยใหม่ผ่านทางแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ และพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงถึง 40 ล้านคน มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชาชนไทย ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เช่น เรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ การดูแลรักษาความปลอดภัย การสร้างสมดุต่อสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในอนาคต

 

ด้านการส่งเสริมตลาดในประเทศของภูมิภาคตะวันออก เน้นส่งเสริมการทำตลาดภายใต้แนวคิด “สีสันตะวันออก” โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลักที่มีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบด้วย กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen-Y) ผู้สูงวัย และกลุ่มผู้หญิง ผ่านโครงการวันธรรมดาน่าเทียว ประกาศศักดา ท้าเทียวข้ามภาค เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว และสตรีอย่าหยุดยาว ควบคู่ไปกับการต่อยอดโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยง และกระจายรายได้ไปยังเมืองรอง โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ราว 105.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.8%

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com