พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 สิงหาคม 2559 :: 07:08:43 am 194442

พสกนิกรชาวสัตหีบ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา

นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 วัด 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

สัตหีบ – วันที่ 12 ส.ค.59 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นางพันทิพา ศรีตะพัสโส นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 วัด 85 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารเรือ ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ครู นักเรียน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน เข้าร่วมตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ อีกทั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

03 04

 

นายนรเสฏฐ์ กล่าวว่า อำเภอสัตหีบเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมใจระหว่างประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีการจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิการชาวไทย และประเทศชาติอย่างอเนกประการ พสกนิการทุกหมู่เหล่าต่างเคารพเทิดทูนพระบรมวงศานุวงศ์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดมา และในโอกาสมหามงคลนี้ ขอดลบันดาลให้พระองค์ผู้ทรงเป็นแม่ฟ้าของแผ่นดิน ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระบารมีแผ่ไพศาล ให้พสกนิกรได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com