พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 สิงหาคม 2559 :: 06:08:24 am 194766

แถลงข่าวงาน “วิจิตรภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชินี”

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เตรียมจัด “วิจิตรภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชินี”

พัทยา – วันที่ 18 ส.ค.59 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ได้จัดให้มีการแถลงข่าวงาน “วิจิตรภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชินี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 

โดยมีคุณเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา คุณอรวรา กรพิรธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ส.อ.หญิง กรวรรณ สุ่มมาตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมงานแถลงข่าว

 

03 04

 

ซึ่งงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงผ้าทอ ทั้งผ้าไหมและผ้าพื้นบ้านของภาคต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเดินแบบผ้าไทย การสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้า งานออกร้าน เป็นต้น โดยจะจัดขึ้นวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ สวนอาหารเรือนไทย พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com