พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 กันยายน 2559 :: 08:09:39 am 195575

กอง รปภ.ฐท.สส. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน 14 นาย

ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ (ผบ. กอง รปภ.ฐท.สส.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองทัพเรือ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 14 นาย ณ กองบังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 1 ก.ย.59 น.อ.บุญมี แก้วสง่า ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ (ผบ. กอง รปภ.ฐท.สส.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองทัพเรือ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 14 นาย โดยมี รองผู้บังคับกองฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อย และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ กองบังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

สำหรับการประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ได้อาศัยอำนาจความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 ตามคำสั่งกองทัพเรือที่ 49/2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองทัพเรือ ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541 จำนวน 14 นาย เป็นพันจ่าเอก 6 นาย เป็นพันจ่าโท 4 นาย และเป็นพันจ่าตรี 4 นาย

 

03 04

 

น.อ.บุญมี กล่าวว่า การที่ทหารทุกนายได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เนื่องมาจากที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงทำให้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และเมื่อได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทางราชการมอบให้ก็จะสูงตามไปด้วย จึงอยากให้ทหารทุกนายหมั่นศึกษาหาความรู้ ความชำนาญ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com