พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 กันยายน 2559 :: 06:09:18 am 195998

ฐานทัพเรือสัตหีบ กระทำพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน 6 นาย

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องรับรองกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 7 ก.ย.59 พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี อนุพงศ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องรับรองกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

สำหรับการประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ได้อาศัยอำนาจความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 ตามคำสั่งกองทัพเรือที่ 49/2559 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ เลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2541 จำนวน 6 นาย เป็นพันจ่าเอก 2 นาย เป็นพันจ่าโท 1 นาย และเป็นพันจ่าตรี 1 นาย เป็นพันจ่าตรีหญิง 1 นาย และเป็นจ่าโทหญิง 1 นาย

 

03 04

 

พลเรือตรี อนุพงศ์ กล่าวว่า การที่ทหารทุกนายได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เนื่องมาจากที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงทำให้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และเมื่อได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทางราชการมอบให้ก็จะสูงตามไปด้วย จึงอยากให้ทหารทุกนายหมั่นศึกษาหาความรู้ ความชำนาญ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com