พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กันยายน 2559 :: 08:09:51 am 196893

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ นำแกนนำชุมชน จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

สัตหีบ – วันที่ 20 ก.ย.59 ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนน่าอยู่ กิจกรรม แกนนำชุมชนต้นแบบ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี รองนายก พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ แกนนำของประชาชนในชุมชน 13 ชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเปิดโครงการ และรับฟังบรรยาย

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาล กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน และภาคเอกชน จัดกิจกรรม การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยนั้น เทศบาล จึงได้จัดทำกิจกรรม แกนนำชุมชนต้นแบบขึ้น โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่อง ทิศทางการจัดการขยะในเทศบาล จุดประกาย ปลูกจิตสำนึก ให้มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมกลุ่ม เพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และระดมความคิดพิชิตสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน

 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน และยังไม่มีวิธีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จนก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยการใช้หลัก 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

 

และกล่าวว่า การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมาย ต้องมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ในระดับครัวเรือนและชุมชน ก่อนออกสู่แหล่งกำจัด โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย และส่งเสริมให้เกิดการนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com