พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 กันยายน 2559 :: 02:09:54 am 196600

นอภ.สัตหีบ นำผู้นำท้องถิ่นลงนามสัตยาบันร่วมชาติปราบคอร์รัปชั่น

นายอำเภอสัตหีบ ได้นำผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 5 ตำบล ร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

สัตหีบ – วันที่ 15 ก.ย.59 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ ได้นำผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสัตหีบ ตำบลบางเสร่ ตำบลนาจอมเทียน ตำบลพลูตาหลวง และตำบลแสมสาร ร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ ร่วมกับ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ณ ที่อาคารอเนกประสงค์ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายนรเสฏฐ์ กล่าวว่า อำเภอสัตหีบ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติ ในการร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น จึงร่วมกับรัฐบาลสานโครงดังกล่าวขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจำปี 2560 ในความ0รับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าหน่วยงาน และส่วนราชการ ในสังกัด กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และดำเนินการตาม ROADMAP ซึ่งเป็นการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2559 และปฏิรูปแผนงบประมาณปี 2560 ให้ปราศจากกลโกงทั้งปวง

 

03 04

 

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารทุกฝ่าย รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ในองกรรัฐสังกัด กระทรวงมหาดไทย ให้ปฏิบัติงานดำเนินแผนงาน และบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com