พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กันยายน 2559 :: 11:09:14 am 196568

สภาเมืองพัทยาจี้ปรับปรุงท่าเรือแหลมบาลีฮายรับ “งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ”

สภาเมืองพัทยาจี้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ท่าเรือบาลีฮายพัทยาใต้ หลังรัฐบาลมีแผนจัดกิจกรรมระดับโลกใน “งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ” ที่จะมีเรือรบ และกำลังพลจาก 30 กว่าประเทศเข้าร่วม เดือนพฤศจิกายนปี 60 กลางอ่าวพัทยา รองประธานสภาย้ำต้องจัดระเบียบพื้นที่ใหม่ พร้อมเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดเรือคืนที่สาธารณะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

การประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี วันที่ (14 ก.ย.) นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา นำเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวาระที่ 1 ในงบประมาณรวม 135 ล้านบาท หลังจากพบว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ที่สภาเมืองพัทยาได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้มีงบไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

 

อีกทั้งปัจจุบันเมืองพัทยายังมีรายรับสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นต้องต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งในการนี้ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับหลักการในวาระที่ 1 ก่อนเสนอให้มีการแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายนนี้ ก่อนจะนำเสนอร่างเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 21 กันยายนที่จะถึงนี้ต่อไป

 

จากนั้น พล.ร.อ.ศรีวิศุตน์ รดารุณ รองประธานเมืองพัทยา ได้กล่าวถึงกรณีกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560 ที่เมืองพัทยา จะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ” เนื่องในโอกาสครอบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน บริเวณอ่าวพัทยา จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดพิธีสวนสนามทางเรือ การประชุมร่วมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน การจัดนิทรรศการทางทหาร และการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งจะมีนายทหารระดับสูง กำลังพลกว่า 6,000-10,000 คน รวมทั้งเรือรบจาก 30 กว่าประเทศเข้าร่วม จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่เมืองพัทยาต้องจัดเตรียมความพร้อมในการรองรับ

 

โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งถือเป็นหน้าเป็นตา และจะเป็นพื้นที่สำคัญในการจอดเรือ และรับส่งผู้ร่วมงาน แต่พบว่าปัจจุบันสภาพของสะพานเริ่มมีการชำรุดเป็นอย่างมากจึงต้องควรแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

 

นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการจัดสร้างอาคารขนาด 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นจุดประสานงานร่วมในการดูแลการจราจรทางน้ำ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งการจัดสถานที่โดยรอบท่าเทียบเรือใหม่เพื่อใช้ในการรองรับปัญหาการจราจรทางบก โดยเฉพาะจุดจอดรถรับส่ง ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีปัญหาการติดขัด และไร้ระเบียบเป็นอย่างมาก โดยให้เร่งประสานไปยังกองทัพเรือเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ทางด้าน พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี รองประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันปัญหาการจราจรบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ถือว่ามีปัญหาอย่างมาก เนื่องจากเมืองพัทยาไม่มีการบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่รองรับที่มีประสิทธิภาพ จึงอยากให้มีการปรับเปลี่ยน และหาวิธีการจัดการเรื่องพื้นที่ของการจอดเรือใหม่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำมาใช้เป็นที่จอดรถขนาดใหญ่เพื่อลดปัญหาความแออัด และการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสวยงาม

 

ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องคำนึงว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ต้องดำเนินการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการ และบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ที่สำคัญควรต้องมีการเร่งรัดในเรื่องของแผนการจัดการเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่กิจกรรมอย่างงานมหกรรมเรือนานาชาติจะมาถึง เพราะหากล่าช้าก็อาจจะไม่ทันเวลาจนสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ได้

 

ขณะที่ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ของสะพานท่าเทียบเรือพัทยาใต้นั้น ที่ผ่านมา ได้ทำการศึกษาออกแบบในการปรับปรุงซ่อมแซมไปแล้ว โดยจะใช้งบประมาณรวม 25 ล้านบาท ซึ่งจากนี้จะได้เร่งนำเรื่องเสนอต่อสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 

ส่วนเรื่องอาคารควบคุมการจราจรทางน้ำ ที่ผ่านมา มีการก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบจราจรทางน้ำไปแล้ว พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งสามารถประยุกต์มาใช้ในกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ขณะที่ปัญหาในเรื่องของพื้นที่สาธารณะ บริเวณท่าเรือที่จะนำมาใช้สำหรับการจอดรถ และกิจกรรมต่างๆ นั้น จากนี้จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น 1 ชุดซึ่งจะมีทั้งในส่วนของเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพื่อพิจารณาหารือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com