พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กันยายน 2559 :: 11:09:44 am 196553

ส.นักธุรกิจดันโรงแรมเข้าสู่ระบบ หลังมีข้อมูลถูกต้องเพียง 40 เปอร์เซ็นต์

สมาคมนักธุรกิจรับลูกหลังกฎกระทรวงรุกปัญหาโรงแรมเถื่อน ประกาศใช้ว่าด้วยการนำอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ข้อมูลเผยเมืองพัทยามีผู้ประกอบการที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องเพียง 40% เท่านั้น

พัทยา-วันที่ 14 ก.ย.59 ที่โรงแรมแกรนด์ โซเลย์ พัทยา จ.ชลบุรี นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2559 โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก และผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

โดยการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมได้เชิญ นายอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการธุรกิจที่พักโรงแรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมที่พักที่ยังไม่ได้ขออนุญาตจดทะเบียนดำเนินกิจการที่ถูกต้องเข้าสู่ระบบหลังจากมีการบังคับใช้กฎกระทรวง

 

นายอนวัช กล่าวว่า ที่ผ่านมาการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการลงทุนโรงแรมในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เนื่องจากการขออนุญาตจดทะเบียนให้ถูกต้อง ยังมีกรอบ และความเข้มงวด ทำให้โรงแรมบางส่วนไม่สามารถจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ จึงมีการลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ส่งผลให้มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร จากปัจจัยดังกล่าว ภาครัฐจึงต้องหาแนวทางการแก้ปัญหาการประกอบกิจการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อให้เข้าสู่ระบบ อันจะส่งผลเกิดความมั่นคงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการสร้างความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของการเข้ามาใช้บริการซึ่งในกฎกระทรวงได้เน้นย้ำ และให้ความสำคัญมากที่สุด

 

ขณะที่ปัญหาของผู้ประกอบการที่โรงแรมจดทะเบียนถูกต้องที่ผ่านมานั้นพบว่า ส่วนใหญ่มักจะเสียเปรียบให้แก่โรงแรมที่ยังไม่จดทะเบียน ทั้งเรื่องต้นทุนการก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เข้าเกณฑ์ของการจดทะเบียน รวมถึงการเสียภาษีที่มีอัตราสูงกว่า ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายภาพรวมของโรงแรมที่จดทะเบียนมีมากกว่ากลุ่มที่ยังไม่จดทะเบียนเหล่านี้ และด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าทำให้โรงแรมที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบของการจดทะเบียนสามารถนำห้องพักมาขายในตลาดในราคาที่ถูกกว่าได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม และเป็นช่องว่างที่ทำให้มีการละเลยต่อการเข้าสู่ระบบ

 

33 34

 

ทั้งนี้ แนวทางของการแก้ปัญหาโรงแรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างยั่งยืน คือ การบังคับใช้กฎหมายเข้าไปควบคุมอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนำอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ก่อนจะมีการประกาศและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป โดยจากนี้คงจะมีการปราบปรามโรงแรมผิดกฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายแต่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องจึงควรต้องเร่งไปปรับแก้ไขทั้งเรื่องของระบบอาคาร ระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อให้โรงแรมทั้งหมดเข้าสู่ระบบภายในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ โดยหากพ้นกำหนดจะถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย และจะมีการดำเนินความผิดอย่างเด็ดขาด ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาให้มีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น

 

ขณะที่ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับเมืองพัทยาปัจจุบันพบว่า จากการสำรวจมีสถานประกอบการโรงแรมอยู่จำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,600 โรง หรือกว่า 1.30 แสนห้อง แต่มีผู้ประกอบการที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องเพียง 40% เท่านั้น ซึ่งหลังมีการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าวจะได้มีการประชาสัมพันธ์ขอรับความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเร่งรัดในการปรับปรุงแก้ไข และแจ้งเรื่องต่อเมืองพัทยาเพื่อขออนุญาตอย่างถูกต้อง ก่อนที่กรมการปกครองจะเข้าตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการดังกล่าวส่วนตัวแล้วเห็นด้วย และสนับสนุนเต็มที่ แต่พบว่าอาจมีปัญหาติดขัดบางประการที่หลายฝ่ายต้องเข้ามาหารือเพื่อหาบทสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้หลายแห่งยังมีปัญหาที่ค่อนข้างจะแก้ไขได้ลำบาก โดยเฉพาะเรื่องของแนวถอยร่น เรื่องของที่จอดรถ หรือระบบทางหนีไฟ ทั้งนี้ เพราะมีอาคารบางส่วนที่มีลักษณะเป็นอาคารพานิชย์ที่ติดอยู่ริมถนนสาธารณะซึ่งคงไม่อาจแก้ไขปัญหาเรื่องของแนวระยะถอยร่นได้ รวมทั้งเรื่องของที่จอดรถซึ่งไม่มีพื้นที่เพียงพอ ซึ่งจากนี้คงจะมีการนัดหารือทั้งในรูปแบบ Workshop ทั้งในส่วนของสมาคม ท้องถิ่น และโยธาธิการ เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com