พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 กันยายน 2559 :: 14:09:33 pm 195530

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี อบรมถวายความรู้ พระภิกษุสามเณรอำเภอสัตหีบ

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมอบรมถวายความรู้ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้บวชใหม่ ณ วัดสัตหีบ

สัตหีบ – วันที่ 31 ส.ค.59 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระเดชพระคุณพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมอบรมถวายความรู้ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้บวชใหม่ พร้อมให้โอวาทเพื่อจะได้ยึดถือเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ โดยมี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ในนามคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ กล่าวรายงานการปกครอง

 

พระครูทัสนียคุณากร กล่าวว่า อำเภอสัตหีบ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน 453 รูป สามเณร 13 รูป รวม 466 รูป ในจำนวนดังกล่าวนี้ เป็นพระนวกะ 149 รูป และสามเณรผู้บวชใหม่ 5 รูป มีเขตการปกครองคณะสงฆ์ แบ่งออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน ตำบลพลูตาหลวง และตำบลบางเสร่ มีวัด จำนวน 20 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

 

03 04

 

ตำบลสัตหีบ มีพระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ เป็นเจ้าคณะตำบล มีวัดในเขตปกครอง จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดสัตหีบ วัดเขาคันธมาทน์ วัดเขาน้อย วัดเทพประสาท วัดป่ายุบ ที่พักสงฆ์ซอยเย็นฤดี และที่พักสงฆ์เขาพลอย ตำบลนาจอมเทียน มีพระครูปิยะกิจวิบูลย์ เจ้าอาวาสวัดอัมพาราม เป็นเจ้าคระตำบล มีวัดในเขตปกครอง จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดอัมพาราม วัดนาจอมเทียน วัดหนองจับเต่า วัดเขาบำเพ็ญบุญ และวัดทรัพย์นาบุญญาราม ตำบลพลูตาหลวง มีพระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นเจ้าคณะตำบล มีวัดในเขตปกครอง จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดช่องแสมสาร วัดรังสีสุนทร วัดทุ่งโปรง วัดราษฎร์สามัคคี วัดเขาบายศรี ที่พักสงฆ์พลูตาหลวง และที่พักสงฆ์กิโลเมตรที่ 8 ตำบลบางเสร่ มีพระครูวิธานธรรมานุยุตเจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล มีวัดในเขตปกครอง จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดบางเสร่คงคาราม วัดใหม่อยู่สงัด วัดสามัคคีบรรพต วัดทรงเมตตาวนาราม และวัดเขาชีจรรย์

 

ทั้งนี้ ในด้านการปกครองมีความเรียบร้อยดี เนื่องจากพระสังฆาธิการทุกวัด ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และในระหว่างเข้าพรรษาคณะพระนิเทศประจำอำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมวัดและสำนักเรียนเป็นประจำทุกปี ส่วนในด้านการศึกษา ทุกวัดและที่พักสงฆ์ จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกวัด เพื่อถวายความรู้แก่พระภิกษุและสามเณรผู้บวชใหม่ ส่วนสำนักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้เปิดที่วัดสัตหีบและวัดราษฎร์สามัคคี

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com