พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 กันยายน 2559 :: 09:09:16 am 195782

เสนอทำแผนจำกัดนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะล้านแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ส.ธุรกิจพัทยา เสนอทางเลือกเร่งจัดทำแผนศึกษาการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน หลังกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เห็นชอบอนุมัติงบกว่า 4 ล้าน ในปี 60 วอนภาคธุรกิจควรเห็นแก่ส่วนรวมให้ความร่วมมือเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน อย่าหวังเพียงผลประโยชน์ระยะสั้น

พัทยา – วันที่ 4 ก.ย.59 นายสินธ์ไชย วัฒนาศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่ากรณีนี้ในปัจจุบันถือเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยกว่าวันละ 2 หมื่นคน แต่ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมที่รองรับได้อย่างเพียงพอ จึงก่อให้เกิดปัญหามากมาย

 

ซึ่งหากปล่อยไว้ต่อไปก็อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญเหล่านี้ได้ โดยมาตรการของการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และพักผ่อนจึงถือเป็นกรณีที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานภาคธุรกิจได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบได้ด้วย พื้นที่ชลบุรี ระยอง จันทร์บุรี และตราด ทำให้ทราบว่าทางหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความกังวลและเป็นห่วงสถานที่ท่องเที่ยวเกาะต่างๆ รวมไปถึงพื้นที่ปิดที่อยู่นอกชายฝั่งในการอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นจุดขายหลักของการท่องเที่ยวในประเทศ โดยทางรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมีแนวความคิดให้มีการศึกษาเรื่องของการจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมบนเกาะ

 

แนวคิดดังกล่าวทางภาคเอกชนก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงควรให้ความสำคัญ และคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมบนเกาะล้าน เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณามาควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกัน

 

นายสินธ์ไชย เปิดเผยต่ออีกว่า ปัญหาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบที่จะสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปี 2560 นี้ ในงบประมาณกว่า 4 ล้านบาท โดยจะมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการ ขณะที่กรณีที่มีกระแสว่า ชาวบ้าน และผู้ประกอบการบนเกาะล้านอาจไม่เห็นด้วยต่อแนวทาง เพราะจะทำให้รายได้ลดน้อยลงนั้น กรณีนี้อยากจะฝากไปยังทุกภาคส่วนว่า หากทุกคนยังคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองต่อไปแบบแคบๆ การทำมาหากินก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆ วันนี้ทุกภาคส่วนต้องมาหารือกัน

 

หากยังปล่อยกันไปแบบนี้อนาคตชาวเกาะล้านที่เป็นประชาชนที่เป็นคนพื้นที่เองจะไม่เหลืออะไรเลย อีกทั้งคนที่ได้ประโยชน์จาการท่องเที่ยวบนเกาะล้านไปแล้วก็คือ ประชาชนนอกพื้นที่ที่เข้ามาประกอบธุรกิจ แต่ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถย้ายถิ่นฐานไปไหนได้ต้องมารับภาระที่เกิดขึ้น ซึ่งชาวเกาะล้านต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้ด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com