พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 กันยายน 2559 :: 09:09:38 am 195522

เสนาธิการทหาร ปิดการฝึกร่วม 7 สถาบัน รับมือภัยคุมคามรูปแบบใหม่

เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2559

สัตหีบ – วันที่ 31 ส.ค.59 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วมฯ พร้อมผู้บัญชาการทั้ง 6 สถาบัน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี

 

พลเอก สุรพงษ์ กล่าวว่า การฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และโรงเรียนเสนาธิการทหารเหล่าทัพนั้น เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 56 ได้มีการฝึกร่วมทั้งสามเหล่าทัพ ผลการฝึกประสบความสำเร็จ นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการฝึกร่วม

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2524 พลเอก สายหยุด เกิดผล (ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น) ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึก จึงมอบนโยบายให้สถาบันการศึกษาจัดการฝึกร่วม 3 เหล่าทัพ และมีวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้ามาทำหน้าที่กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2526 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาการจัดทำสถานการณ์ที่ซับซ้อนใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการศึกษาพัฒนารูปแบบการควบคุมการยุทธ์ให้ทันสมัยสอดรับต่อภัยคุมคามในรูปแบบใหม่ๆ

 

03 04

 

ปีพ.ศ.2555 สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกในด้านการปฏิบัติการข่าวสารร่วม ปีพ.ศ.2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกในด้านการปฏิบัติการข่าวสารร่วม ปีพ.ศ.2557 วิทยาลัยการทัพบก ได้จัดคณาจารย์เข้าร่วมการวางแผนและศึกษากระบวนการจัดการฝึก ปีพ.ศ.2559 รวมมีสถาบันที่รับการฝึกทั้งสิ้น 7 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถนำหลักนิยมการปฏิบัติการร่วม หลักนิยมการยุทธของเหล่าทัพ และกรรมวิธีในการวางแผน มาใช้ในการวางแผนการทัพตามสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น ตลอดจนสามารถอำนวยการและควบคุมการยุทธ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการร่วมหรือฝ่ายเสนาธิการเหล่าทัพ

 

การฝึกครั้งนี้ กำหนดให้พื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่การฝึกในขั้นอำนวยการยุทธ ระหว่างวันที่ 25 – 31 ส.ค. มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 766 คน แบ่งเป็นวิทยาลัยเสนาธิการทหาร 89 คน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 30 คน สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 104 คน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 322 คน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 126 คน และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 95 คน ทั้งนี้มีนักศึกษาจากมิตรประเทศเข้าร่วมการฝึก โดยทำหน้าที่วางแผนเพื่อแก้ปัญหาการอพยพและช่วยเหลือประชาชน (NEO)

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com