พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 ตุลาคม 2559 :: 04:10:42 am 199028

อำเภอบางละมุง ประกอบพิธีวางพวงมาลา​ใน วันปิยมหาราช

พสกนิกรอำเภอบางละมุงทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายความรำลึกในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

พัทยา – วันที่ 23 ต.ค.59 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 2559 โดยมี นายอดิเรก ใหม่มงคล ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี

 

03 04

 

สำหรับพิธีการในช่วงแรกเป็นการวางพวงมาลาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นายพยุง ชูสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา สถานีตำรวจในเขตอำเภอบางละมุงทั้ง 5 แห่ง คณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลา เป็นพิธีทางสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป สดับปกรณ์

 

อนึ่ง วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับตั้งแต่วันเสด็จสวรรคตของพระองค์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 จนถึงวันนี้รวมระยะเวลานานถึง 105 ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป พระองค์เป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย

 

05 06

 

เช่น การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบอย่างอารยประเทศ และการเลิกทาส เป็นต้น พระองค์ทรงไดรับพระสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง” และเรียกวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในวันนี้ว่า “วันปิยมหาราช”

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com