พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 พฤศจิกายน 2559 :: 03:11:47 am 200458

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดบรรยาย KM FA

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดบรรยาย KM FA นำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัตหีบ – วันที่ 23 พ.ย.59 พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการบรรยาย “การจัดการความรู้และหน้าที่ของ KM FA ของหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยสมทบ”โดยมี พลเรือตรี ไชยชนะ อาทมาท เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมเข้ารับการอบรมรวม 80 คน ณ สโมสรริมน้ำ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นาวาเอกหญิง ศุลีพร รำไพกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารงาน สำนักพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และนางสาว สายพิรุณ เพิ่มพูล ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น KM FA ที่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมกำลังพลได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาทักษาให้มีพื้นฐานจัดการความรู้มากยิ่งขึ้น

 

03 04

 

พลเรือโท นพดล กล่าวว่า การจัดการบรรยาย เพื่อให้กำลังพลที่ได้รับคัดเลือกเป็น KM FA ของหน่วย มีความรู้ความเข้าใจ รู้ถึงบทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน คอยอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนกิจกรรมความรู้ของหน่วย และเป็นผู้ผลักดันสนับสนุนกำลังพลให้เกิดการสร้าง การถ่ายทอด การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ รวมถึงยกระดับองค์ความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และพัฒนานวัตกรรมของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com