พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 พฤศจิกายน 2559 :: 03:11:57 am 200450

นายทหารสัญญาบัตร 49 ราย รับเครื่องหมายชั้นยศสูงขึ้น

นายทหารสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ 49 ราย รับเครื่องหมายชั้นยศสูงขึ้น

สัตหีบ – วันที่ 23 พ.ย.59 พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 49 ราย ที่เลื่อนยศสูงขึ้น ตามคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี

 

สำหรับ การประดับเครื่องหมายชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ได้อาศัยอำนาจความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 227/2557 ลง 3 กรกฎาคม 2557 มีนายทหารสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ปรับเลื่อนฐานะสูงขึ้นรวม 49 นาย ประกอบด้วย ว่าที่นาวาตรี 11 นาย ว่าที่นาวาตรีหญิง 2 ราย ว่าที่เรือเอก 2 นาย ว่าที่เรือเอกหญิง 2 ราย ว่าที่เรือโท 19 นาย เป็นว่าที่เรือตรี 10 นาย และว่าที่เรือตรีหญิง 3 ราย มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.59 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 3 พ.ย.59 รับคำสั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงชื่อ พลเรือเอก ณะ อารรีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ

 

03 04

 

พลเรือโท นพดล สุภากร กล่าวว่า นับเป็นเกียรติแด่ตนเอง และวงศ์ตระกูล ของข้าราชการที่ปรับเลื่อนฐานะชั้นยศสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อยศสูงขึ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ย่อมมีมากขึ้นตามมา ฉะนั้น จงหมั่นใฝ่คว้าหาความรู้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมจะพัฒนากองทัพเรือ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com