พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 พฤศจิกายน 2559 :: 04:11:46 am 200746

เมืองพัทยา อนุมัติกว่า 100 ล้าน รองรับกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ

ยา อนุมัติงบประมาณกว่า 141 ล้านบาท ใน 3 โครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือพัทยาใต้ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ปลายปี 2560

พัทยา – วันที่ 29 พ.ย.59 ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ฝ่ายบริหารได้นำเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการอนุมติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ถึง 5 โครงการหลัก

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยว เสริมภาพลักษณ์ด้านภูมิทัศน์ และรองรับกิจกรรมการจัดงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในช่วงปลายปี 2560 โดยแยกออกเป็นโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย

 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณแหลมบาลีฮาย ในงบประมาณดำเนินการ 97 ล้านบาท ซึ่งจะทำการก่อสร้าง ปรับปรุง และเสริมทัศนียภาพบริเวณพัทยาใต้ด้วยการก่อสร้างสวนสาธารณะ จุดชมวิว ประติมากรรม และลานสันทนาการขนาดใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พระมหาชนก” ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรองรับการจัด และเป็นจุดพักผ่อนที่สำคัญ ตั้งแต่ปากทางวอล์คกิ้งสตรีท ไปจนถึงแนวประภาคาร ในพื้นที่รวม 12,000 ตารางเมตร

 

2.โครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา ในงบประมาณ 30 ล้านบาท เนื่องด้วยปัจจุบันสะพานดังกล่าวมีสภาพที่เสียหายอย่างหนักจากผลกระทบจากสภาพการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2546 ด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวกว่า 10,000 คนต่อวัน ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้น

 

3.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานท่องเที่ยวพัทยา บริเวณท่าเทียบเรือ ในงบประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้น และยังเป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของท่าเรือระดับสากล

 

4.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเร็ว จำนวน 2 ท่า ในงบประมาณ 14.7 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเทียบท่าของเรือโดยสารขนาดเล็ก หรือเรือสปีดโบ๊ท ที่มีแผนการย้ายจุดรับส่งจากบริเวณชายหาดพัทยา มายังบริเวณท่าเทียบเรือ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และ 5.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 76 ชุด บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ในงบประมาณ 21.5 แสนบาท เพื่อเป็นการรองรับมาตรการในด้านความปลอดภัย

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ใน 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหลมบาลีฮาย โครงการปรับปรุงโครงสร้างสะพานท่าเทียบเรือเดิม และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเร็ว จำนวน 2 ท่า รวมงบประมาณ 141.7 ล้านบาท

 

ส่วน 2 โครงการที่เหลือ ได้แก่ โครงการปรุงอาคารสำนักงานบริเวณท่าเทียบเรือนั้น พบว่าไม่มีการนำเสนอรายละเอียดที่ชัดเจน จึงขอทำการตรวจสอบพื้นที่เพื่อร่วมหารือก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง

 

ขณะที่โครงการด้านความปลอดภัยอย่างการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 76 ชุด บริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเทียบเรือในงบประมาณกว่า 21.5 ล้านบาทนั้น จากการตรวจสอบเอกสาร และรายละเอียดที่มีการนำเสนอสู่สภาเมืองพัทยา พบว่า มีราคากล้องต่อหน่วยสูงกว่ามาตรฐานถึงหน่วยละ 62,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่ามาตรฐานที่ทางกระทรวง ICT กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินหน่วยละ 50,000 บาท จึงมอบหมายให้ผู้นำเสนอโครงการไปทำการตรวจสอบราคา และมาตรฐานใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ได้ขอถอนญัตติดังกล่าวออกไปเพื่อนำไปปฏิบัติก่อนนำเรื่องมาเสนอต่อสภาเมืองพัทยาในโอกาสต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com