พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 ธันวาคม 2559 :: 08:12:39 am 200946

ชุมพลทหารเรือ มอบทุนการศึกษาปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

สัตหีบ – วันที่ 2 ธ.ค.59 น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสนองพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และถวายเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้อง SMART CANTEEN โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท รวม 50 ทุน ประกอบด้วย ทุนเรียนดี-ดีเด่น 14 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ทุนเรียนดี-มีรายได้น้อย 24 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท และทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับอนุบาล 12 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 126,000 บาท

 

03 04

 

ในการนี้ นักเรียนทั้ง 50 ราย ที่เข้ารับทุนการศึกษา ได้พร้อมใจกันร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ จำนวน 89 ต้น บริเวณชายเขาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นพันธุ์ไม้มงคล อาทิ ต้นประดู่ ต้นสาละ ต้นศรีตรัง คืนต้นไม้สู่ผืนดิน ดังพระราชเสาวนีย์ “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

 

น.อ.วิรัตน์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเหล่าพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญมุ่งหวังให้พสกนิกรทั่วหล้าในพระองค์ ได้มีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งนี้ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จึงได้มอบทุนการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานกำลังพล เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจของพระองค์ และผนึกกำลังสร้างคุณแห่งความดี น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com