พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 ธันวาคม 2559 :: 04:12:29 am 201593

ทหารร่วมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาปฏิบัติการขอคืนพื้นที่สาธารณะรอบวังสามเซียน

ทหาร ร่วมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่สาธารณะรอบวังสามเซียน เขาพระใหญ่ เมืองพัทยา ปิดหมายแจ้งทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่หลวง ด้านชาวบ้านพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บางส่วนรื้อถอนเองแล้ว

พัทยา – วันที่ 19 ธ.ค.59 ร.ท.สันติบาล แสนดี ผู้บังคับหมวดรักษาความสงบ ราบที่ 21 รักษาพระองค์ นำกลังเจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมด้วยตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา นำหมายแบบ ค.3, ค.4 และ ค.7 ปิดเพื่อประกาศรวมทั้งสิ้น 8 จุด บริเวณชุมชนรอบวังสามเซียน เขาพระใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำสาธารณะ

 

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ปิดหมายดังกล่าวพบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่มาเป็นเวลานานต่างเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เนื่องจากได้อาศัยพื้นที่รอบวังสามเซียน ปลูกเป็นเพิงพัก รวมถึงร้านอาหาร และตำหนักฤาษีอยู่กินมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2527 หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้มีนโยบายขอคืนพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม จนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการแจ้งเตือนมาระยะหนึ่งแล้ว ชาวบ้านจึงเตรียมความพร้อมต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี บางรายได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วบางส่วน

 

03 04

 

สำหรับหมายแบบ ค.3 เป็นคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ส่วนแบบ ค.4 เป็นคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคารไม่ได้รับอนุญาต) และแบบ ค.7 เป็นคำสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต) โดยให้รื้อถอนอาคารออกทั้งหมดภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันได้รับคำสั่ง ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com