พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 ธันวาคม 2559 :: 04:12:31 am 200896

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ขึ้นนั่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ขึ้นนั่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

สัตหีบ – วันที่ 1 ธ.ค.59 พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 มีตัวแทนจาก สหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และสมาชิกเข้าร่วม 200 คน เพื่อรับทราบผลดำเนินงาน การประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2560 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ในการนี้ พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ประธานกรรมการฯ ท่านเก่าได้หมดวาระตำแหน่งลง จึงได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฯแทน พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแทนที่คนเก่า 6 คน คือ พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ เป็นรองประธานกรรมการฯ นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ นาวาเอก ศราวุธ เถื่อนบุญ นาวาเอก ปณิธิ ศรีวิโรจน์ นาวาเอก จีระ มิตรดี และนาวาโทหญิง ครองใจ กาศเจริญ เป็นคณะกรรมการฯ

 

พลเรือโท วิพากษ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 28 ในปีนี้ ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็น 7.25 ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ยกู้เพื่อการศึกษาจากเดิม 6.85 ต่อปี เป็น 6.00 ต่อปี มีการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกรวม 263 ทุน เป็นเงิน 640,500 บาท และจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกจากทุนกำไรสุทธิ เป็นเงินกว่า 4 ล้านบาท

 

สำหรับ กำไรสุทธิเป็นเงิน 130,268,000.39 บาท มีสมาชิก ณ 30 ก.ย.59 จำนวน 6,676 คน มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 3,075,497,364.79 บาท จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 8.35 ต่อปี เฉลี่ยคืนร้อยละ 16.60

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com