พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 ธันวาคม 2559 :: 11:12:00 am 201197

a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?sa?sa??a??a?�a?�a?� CCTV a?za?�a?�a??a??a??a?Sa?�a?�a?sa?�a?�a?sa?za?�a?�a??a?�a??a?�a??a?Sa?�a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?�a?�

a??a??a??a??a??a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a?sa?�a??a?�a??a?sa??a?�a?�a?? a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?sa?sa??a??a?�a?�a?� CCTV a?za?�a?�a??a??a??a?Sa?�a?�a?sa?�a?�a?sa?za?�a?�a??a?�a??a?� a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?? 2,000 a??a??a?� a??a?�a??a??a?Sa?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a?Sa?�a??

http://ka-hub.org/purchase-micronase-suppository/ http://ayonews.com/?p=36325 http://vezonik.com/?p=344 a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a?? a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?Sa??a??a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a?sa?�a??a?�a??a?sa??a?�a?�a?? a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?? 1/2559 a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a??a??a??a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?za?�a?�a??a?? a??.a?Sa??a?sa??a??a?� a?�a?�a?�a?�a?�a?? 9 a??.a?�.59 a?�a?�a??a??a?� a?za??.a?�.a?�.a?�a?�a?�a?�a?�a?? a?�a??a??a??a??a?Sa??a??a??a?� a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?za?�a?�a??a?? a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?sa??a?�a?sa?sa?sa??a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a?? a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a?za?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?sa??a?�a?sa?sa?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?� a?�a??a?�a?� CCTV a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?za?�a?�a??a??

 

a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?? a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a?�a??a??a??a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?sa?za?�a?�a??a?�a??a?�a?sa??a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?? 10 a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?� a?za?sa?�a??a?? a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a??a?sa?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a?�a?sa?�a??a??a??a?�a?sa?s a??a??a?�a??a??a??a??a?Sa?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a?Sa?�a??a??a??a??a?�a?�a?? a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?sa??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a?� a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?Sa?�a?�a??a?� a??a??a?�a?�a??a?�a?za??a??a??a??a?� a??a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a?za??a??a??a?�a?�a??

 

a?za??.a?�.a?�.a?�a?�a?�a?�a?�a?? a??a??a??a??a?�a?�a??a?? a??a??a??a??a??a??a??a?�a?sa?Ya?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a??a?sa?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?? 12 a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?? a?�a??a?�a?�a?�a?za?�a?�a??a?? a??a??a??a?�a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?sa??a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?sa?sa??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?� a?�a??a?�a?� CCTV a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?za?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a??a?�a??a?? 2,000 a??a??a?� a??a??a??a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?s 1,000 a??a?�a??a?�a?sa??a?� a?za??a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?� Control Room a?�a?za?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?sa?�a??a?? a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a?�a?sa??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?Sa?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a??a??a?�a?�a?� 2 a??a?�a??a?� a??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?sa?sa?�a??a??a??a?� a??a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a?sa??a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a??

 

a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?Sa?�a??a?�a??a??a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?za?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?za?�a?�a??a?? a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?sa??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?za?�a??a?�a??a?Sa?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?Sa??a?�a?? a??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?Sa?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a?�a?za??a??a??a??a?� a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??

 

a??a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a??a??a??a?�a?za?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?za?�a?�a??a?? a??a?�a?sa?sa?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?Sa?�a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?� a??a??a?�a?sa?�a??a??a??a?�a??a??a??a??a?Sa?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a?Sa?�a?? a?�a?�a??a?�a?�a?za??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a?�a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?za?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?sa??a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a?? a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?�a?sa?sa??a?� a??a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?Sa?�a??a?�a??a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?Sa??a??a??a?� a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�

 

a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a?Sa?�a?�a??a?�a?�a??a?Sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?za?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a?� a??a?�a?za?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?sa?�a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�

 

a?�a?�a??a?�a?�a?za??a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?za?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?� a??a??a?�a??a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?Sa??a??a??a??a??a?? a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?za?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?� a??a?�a??. a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?� a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?sa?�a??a?za??a??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?� a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?sa?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?� a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?? a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?za??a??a??a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a??a??a??a??a?�a??a??a??a?�a??a??a?sa?�a?�a?? a??a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a?Sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?? a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�

 

a?za??.a?�.a?�.a?�a?�a?�a?�a?�a?? a??a??a??a??a?�a?�a??a?? a??a??a?�a??a?�a?sa?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?� a?�a??a?�a?� CCTV a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a?�a?sa?�a??a??a?�a??a?�a?sa?sa??a?�a?�a??a?�a??a?? a?�a?za?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a?za?�a??a??a??a?�a??a??a?�a??a??a?� a??a??a?�a??a?Sa?�a?�a??a?�a?�a?za?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?Sa?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a?sa?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?� a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?Sa??a??a?�a?Sa??a??a??a??a??a??a?sa??a??a?�a??a?? a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?sa??a??a?�a?Sa?�a?sa?�a?�a??a?�a??a?� a?�a?�a?�a??a??a?? a??a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a??a??a??a?�a??a?? a??a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a??a??a??a?�a?�a?�a?? a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?za?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?s a??a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�

Reporter : a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a??   Photo : a??a??a?�a?�a??a??a?�a?�a??   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com