พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 มกราคม 2560 :: 04:01:16 am 202546

เมืองพัทยาร่วม คสช. นำร่องจัดระเบียบอาคาร 101 ราย

เมืองพัทยาสนธิกำลังร่วม คสช.นำร่องลุยลงพื้นที่จัดระเบียบอาคาร 101 ราย พบปัญหาปล่อยน้ำเสีย-สิ่งปฏิกูลลงทะเล และระบบป้องกันอัคคีภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน

พัทยา – วันที่ 10 ม.ค.60 นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบอาคารผู้ประกอบการ 101 ราย พัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อแก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา

 

ทั้งนี้ ทางคณะได้ร่วมทำการสำรวจสภาพพื้นที่ของอาคารสถานประกอบการภายในโครงการ โดยเน้นการตรวจสอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรณีของการบำบัดน้ำเสีย การสะสมอาหาร การกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งกรณีของระบบความปลอดภัยภายในอาคาร อาทิ ทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง การใช้ประโยชน์ภายในอาคาร การใช้เสียง และใบอนุญาตประกอบการ ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด

 

เบื้องต้นพบว่า มีผู้ประกอบการจำนวนหลายราย ไม่ได้จัดทำระบบบำบัดที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา โดยมีการปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่หลายอาคารพบว่ายังมีปัญหาเรื่องของระบบทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่ได้มาตรฐานจึงได้ทำบันทึกให้ลงรับไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสั่งการให้ทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะมีมาตรการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืนต่อไป

 

03 04

 

นายชนัฐพงศ์ เปิดเผยว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นแผนการปฏิบัติการต่อเนื่อง จากผลการประชุมร่วมทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยา โดยเฉพาะกลุ่มอาคาร 101 รายซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการทุกแห่งเพื่อให้รับทราบ และทำการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ทั้งด้านความปลอดภัย และใบอนุญาตประกอบการ

 

ก่อนจะมีการนำคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องวันละ 10 ราย จนกว่าจะครบจำนวนของผู้ประกอบการทั้งหมดจำนวนกว่า 105 ราย โดยผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการที่กระทำความผิดในการลักลอบปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งปัญหาต่างๆบางส่วน จึงได้เร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

 

นายชนัฐพงศ์ ยังเปิดเผยต่อไปว่า การทำงานนั้นส่วนไหนที่ทำได้ก็ต้องทำไปก่อน ซึ่งได้ทำภายในอำนาจหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติ โดยนำเอาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในทุกสำนักสังกัดเมืองพัทยามาตรวจติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุด ในการร่วมกันแก้ไขให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com