พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กุมภาพันธ์ 2560 :: 04:02:24 am 203882

ฐานทัพเรือสัตหีบ ปลูกจิตสำนึกข้าราชการ ไร้โกงทุจริต

กร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการบรรยายการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี 2560

สัตหีบ – วันที่ 8 ก.พ.60พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบหมายให้ พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการบรรยายการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี 2560 ณ สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ.การสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

03 04

 

พลเรือตรี เสรีภาพ กล่าวว่า การบรรยายได้นำหัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) ในการเสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริตให้แก่กำลังพล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ เป็นปัญหาที่สำคัญและบั่นทอนความเจริญของประเทศอย่างมาก การบรรยายให้ความรู้นับเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะมีส่วนช่วยให้กำลังพลได้ยึดถือนำไปปฏิบัติงาน ด้วยความสื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com