พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กุมภาพันธ์ 2560 :: 03:02:25 am 204620

นายกพัทยาใหม่โชว์นโยบาย ลั่นแก้ปัญหา”ขยะ”เป็นเรื่องเร่งด่วน

นายกเมืองพัทยาคนใหม่นำทีมงาน แถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเมืองพัทยานัดแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง สานต่อภารกิจตามนโยบาย 5 หลัก 7 สร้าง 13 ยุทธศาสตร์ 14 นโยบายเร่งด่วน ประกาศแก้ปัญหาเร่งด่วน สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย จัดการน้ำเสีย น้ำท่วม การจราจร ขนส่ง และการท่องเที่ยว ขณะที่ พ.อ. ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รอง ผบ.มทบ.14 ขึ้นนั่งตำแหน่งรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 2

พัทยา – วันที่ 23 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ท่ามกลางคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วม

 

ในโอกาสนี้ พล.ต.ต. อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาคนใหม่ ได้นำคณะรองนายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมก่อนแถลงนโยบายการบริหารงานเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ หลังได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ พล.ต.ต.อนันต์ นายกเมืองพัทยา ได้อ่านคำแถลงนโยบายการบริหารต่อสภาเมืองพัทยา มีใจความว่าจะมีการนำเอานโยบายของนายกเมืองพัทยาที่ผ่านมา ในการประกาศหลักการนำพาเมืองพัทยาสู่ความสมดุล ได้แก่นโยบาย 5หลัก 7 สร้าง 13 ยุทธศาสตร์ และ 14 นโยบายเร่งด่วน มาสานต่อเพื่อเป็นตัวกำหนดภารกิจและจัดหางบประมาณบริหารจัดการต่อไป

 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ครอบคุลมต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ขณะที่ส่วนตัวระบุว่าไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ เป็นเพียงนักต่อสู้ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานมาโดยตลอด แต่ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันนั้นพบว่าเมืองพัทยากำลังประสบปัญหาหนักในหลายด้าน จึงพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหาขยะ การจัดการน้ำเสีย น้ำท่วมขัง ปัญหาทางด้านการจราจรและขนส่ง รวมไปถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

 

พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงอุดมคติในการทำงานว่า “เคารพ เอื้อเฟื้อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญาและรักษาความมีประมาทเสมอชีวิต” ซึ่งหลังแถลงนโยบายเสร็จสิ้น ในที่ประชุมได้มีการปรบมือเพื่อแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกด้วย

 

จากนั้นในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาได้รับการเลือกตั้งรองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2 ขึ้นใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังจาก พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา ซึ่งเป็นไปตามมาตราที่ 25 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

 

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ พ.อ.ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รอง ผบ.มทบ.14 ในฐานะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 2 ซึ่งจะได้นำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อลงนามแต่งตั้งและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com