พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 กุมภาพันธ์ 2560 :: 04:02:45 am 203789

อพท.พัทยา ชูโมเดลโครงการหลวงพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

อพท.พื้นที่พิเศษเมืองพัทยา เดินหน้าพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชูโมเดล “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” ต้นแบบ หวังยกระดับพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ระดับสากล

นายธิติ จันทร์แต่งผล รองผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.3 เปิดเผยว่า อพท.3 ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวนำความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มาต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถนำไปบริหารจัดการและปรับใช้ให้เหมาะสมต่อพื้นที่ รวมถึงพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงด้วย

 

การดูงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง รวมถึงจัดทำเส้นทางจักรยาน และแหล่งนันทนาการต้นแบบ เพื่อการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการพระราชดำริ โดยจัดทำคู่มือท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแนะนำเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง

 

การศึกษาดูงานครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ได้นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับในโครงการหลวงที่มีการฟื้นฟูป่า สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วย

 

โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เพื่อศึกษาการจัดพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวเขาเผ่าแม้ว กะเหรี่ยง และคนเมืองในบริเวณพื้นที่ โดยทำการส่งเสริม วิจัย และเพาะพันธุ์ให้แก่เกษตรกร โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เพื่อเกื้อหนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนโดยรอบ

 

ศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาและเพื่อความคงอยู่อย่างยั่งยืนของโรงงานหลวงฯ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศึกษาการเปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ตลอดจนศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการหลวงอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ได้จัดทำกระบวนการเวิร์กชอปให้หน่วยงาน และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและทำความเข้าใจภารกิจหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงต่อไป

 

นายธิติ กล่าวว่า อพท.3 ได้วางเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่บริเวณป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และโครงกาตต่อเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณใกล้เคียงให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริที่นำเสนอเรื่องราวแนวคิด และการดำรงชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ และระดมความคิดจากหลายภาคส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรในการพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาศักยภาพเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงสู่ระดับสากล

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.๘๐ มูลนิธิวัดญาณสังวราราม เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com