พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กุมภาพันธ์ 2560 :: 04:02:14 am 203876

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ หล่อหลอมขรก.กลาโหม ให้เป็นทหารที่มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ หน้ากองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 8 ก.พ.60 นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ หน้ากองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 22 มี.ค.60 รวม 45 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 101 คน แบ่งเป็นสังกัดกองทัพเรือ 43 คน และสำนักงานปลัดกลาโหม 78 คน โดยครูผู้ฝึกสอนชำนาญการในสาขาวิชาต่าง ๆ

 

03 04

 

นาวาเอก วิรัตน์ กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ทำการอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมตำกว่าชั้นสัญญาบัตร นับเป็นหลักสูตรสำคัญของข้าราชการ ก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหาร เพื่อ ฝึกอบรมบุคคลพลเรือน ให้มีจิตวิญญาณในการเป็นทหารอาชีพ มีลักษณะทางทางเป็นทหาร มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของทหาร ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งยศการเป็นนายทหารประทวน ตลอดจน เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน ที่จะแยกย้ายไปประจำการยังหน่วยต่าง ๆ ให้สามารถประสานงานการปฏิบัติ สำเร็จบรรลุผลได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพ สมดั่งคำที่ว่า เหล็กในคน สำคัญกว่าเหล็กในเรือ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com