พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 กุมภาพันธ์ 2560 :: 04:02:30 am 204565

16 อปท. บางละมุง สัตหีบ ทำ MOU จัดการขยะมูลฝอยแบบคลัสเตอร์

16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด การขยะมูลฝอยแบบคลัสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี กำหนดแผนให้เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยหวังแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

พัทยา – วันที่ 22 ก.พ.60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มที่ 2 ของพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จากจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม

 

โดยมี นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ซึ่งในโอกาสนี้ยังได้จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวม กลุ่มพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีด้วย

 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดไป และเห็นชอบให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยหรือ Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งดูตามสภาพภูมิประเทศและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ถือเป็นการประชุมชี้แจงในกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จำนวน 16 แห่ง ที่ปริมาณขยะมูลฝอยรวมกว่า 856.26 ตัน/วัน

 

นายภัครธรณ์ กล่าวว่าสำหรับพื้นที่คลัสเตอร์ ในกลุ่มที่ 2 นี้ ได้มอบหมายให้เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพของกลุ่ม เพื่อดำเนินการและเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกันไปแล้ว พร้อมมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs – ประชารัฐ หรือ 3 ช.คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

 

ทั้งนี้ ได้ กำหนดตามแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ 1.แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะสั้น 1 ปี ด้วยการจัดทำถนนสายหลักให้เป็นถนนสวยงาม ปลอดภัย ไร้ขยะ และกำหนดการทำ big cleaning day อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ส่วนราชการในพื้นที่ต้องมีกิจกรรมการคัดแยกขยะทุกภาคส่วน กำหนดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นพื้นที่ต้นแบบของการบริหารจัดการขยะ เดือนละไม่น้อยกว่า 1-2 ครั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2560 นี้ โดยจะมอบหมายให้จังหวัดชลบุรีจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและติดตาม

 

2. ในส่วนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะยาวนั้น กำหนดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย หรือคลัสเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพื้นที่ที่รับบทบาทเป็นเจ้าภาพจะได้กำหนดให้มีการจัดสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย หรือการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ เพื่อส่งขายป้อนโรงงานอุตสาหกรรม อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com