พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 มีนาคม 2560 :: 05:03:19 am 205167

นายก PBTA ป้ายแดง เผยความตั้งใจดันพัทยาเป็น MICE CITY เต็มสูบ

บุ๊ค-เอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ เผยความตั้งใจในบทบาทใหม่ “นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา” ทำความเข้าใจภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของเมืองพัทยาต่อสื่อไทย-เทศ หวังประสานแนวร่วมภาครัฐ และเอกชนแก้ปัญหาสาธารณูปโภคในเมืองท่องเที่ยว ลุยผลักดันเมืองพัทยาเป็น MICE CITY เต็มเอกภาพ เชื่อปลายปีนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ เปิดเผยแนวคิดการทำงานต่อผู้สื่อข่าว หลังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา คนใหม่ป้ายแดงด้วยเสียงที่เป็นเอกฉันท์ หลังจากที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่เลขาธิการสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา อย่างเต็มกำลัง ว่า ในเบื้องต้นจะให้ความสำคัญในเรื่องของภาพลักษณ์เมืองพัทยา ซึ่งจำเป็นต้องปรับแก้ในปัญหาการค้าประเวณี และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของเมืองพัทยาต่อสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

ทั้งนี้ ในการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนเมษายน 2560 นี้จะได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมพูดคุยถึงการปราบปราม และกวดขันเรื่องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด ก่อนทำความเข้าใจต่อกลุ่มสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ จะได้เรียนเชิญในส่วนของตัวแทนเมืองพัทยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานตรงที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการแก้ภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวในประเด็นนี้มาร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันด้วย เพราะเรื่องดังกล่าวถือได้ว่าทางสมาคมได้ดำเนินการแก้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลา

 

นายเอกสิทธิ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยังให้ข้อมูลด้วยว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่สมาชิกในสมาคมให้ความสำคัญนั้นเป็นเรื่องของการแก้ไข และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเมืองพัทยาให้มีความพร้อมเหมาะสมสำหรับเมืองท่องเที่ยว ทั้งเรื่องการจราจร และการประปา นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงเรื่องการป้องกันปัญหาอาชญากรรม รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องมาตรการเชิงรับที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในฐานะที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

 

อย่างไรก็ตาม ความตั้งใจในโอกาสนี้ยังได้มองถึงมาตรการเชิงรุกที่จะได้เร่งผลักดัน และส่งเสริมรวมถึงประชาสัมพันธ์ศักยภาพของเมืองพัทยาให้มีความเป็น MICE CITY อย่างเต็มที่ และเต็มประสิทธิภาพ เพราะเรื่องนี้ถือได้ว่าเรามีความพร้อมเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องต้องทำงานเชิงบวก และในขณะนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เชื่อว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นด้วย เราคงต้องมีการเตรียมความพร้อมของเมืองท่องเที่ยวให้เป็นอย่างดี ประกอบกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบด้านต่างๆ จนมีผลเป็นรูปธรรม เชื่อว่าในปลายปีนี้เมืองพัทยาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com