พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 มีนาคม 2560 :: 03:03:11 am 205322

อำเภอบางละมุง จัดประชุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

อำเภอบางละมุง ร่วมกับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง

พัทยา – วันที่ 14 มี.ค.60 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง

 

03 04

 

สืบเนื่องจากบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง ในรูปแบบ “นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการ” ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 843 ไร่ ในเขตตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน EIS ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนต่อประเด็นวิตกกังวลของประชาชน เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ

 

05 06

 

สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง มีพื้นที่ในการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 843.42 ไร่ เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด ยูคาลิปตัส ฯลฯ พื้นที่ว่างเปล่ารอการใช้ประโยชน์ ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน แนวคิดในการกำหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมตามบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเบา กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com